Giỏ hàng

Nghĩa vụ bên bán & bên mua

NGHĨA VỤ BÊN BÁN

a. Nghĩa vụ giao hàng đúng chất lượng

Bên bán trong hợp đồng mua bán sản phẩm có nghĩa vụ giao sản phẩm đúng chất lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng, có nghĩa là sản phẩm không được thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Sản phẩm không bảo đảm chất lượng theo mẫu mà khách hàng đã yêu cầu từ bên bán;
  • Sản phẩm không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó.

 

b. Nghĩa vụ giao hàng đúng thời hạn

Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng thời hạn theo như thỏa thuận trong hợp đồng mua bán sản phẩm.

c. Nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm

Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm như đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán sản phẩm.

Trường hợp không có thỏa thuận thì bên bán giao hàng lần lượt theo các nguyên tắc sau:

  • Giao cho người vận chuyển đầu tiên nếu có qui định về vận chuyển.
  • Giao hàng tận nơi theo yêu cầu của khách hàng.
  • Giao tại nơi kinh doanh hoặc cư trú của bên bán.

 

d. Nghĩa vụ tạo điều kiện cho khách hàng kiểm tra sản phẩm trước khi giao hàng

Bên bán có nghĩa vụ tạo điều kiện cho khách hàng kiểm tra sản phẩm trước khi giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu phát hiện sản phẩm không đúng hợp đồng, khách hàng phải thông báo cho bên bán để bên bán khắc phục.

e. Nghĩa vụ bảo hành sản phẩm

Trường hợp hàng hỏa mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành sản phẩm đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận. Bên bán phải chịu các chi phí về bảo hành, trừ trường họp có thỏa thuận khác.

NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA (KHÁCH HÀNG)

a. Nghĩa vụ nhận hàng

Khách hàng có nghĩa vụ tiếp nhận sản phẩm từ bên bán theo như thỏa thuận.

Sau khi hoàn thành việc giao nhận, bên bán vẫn phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của sản phẩm được giao, nếu bên bán biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó nhưng không thông báo cho khách hàng.

b. Nghĩa vụ thanh toán

Đây là nghĩa vụ quan trọng nhất của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán theo thỏa thuận.

Địa điểm thanh toán: Nếu việc thanh toán trùng với việc giao hàng thì địa điểm thanh toán là địa điểm giao hàng, nếu không thì là tại nơi cư trú của bên bán. Trong trường hợp, khách hàng tiến hành mua online thì bên bán sẽ gửi hàng về thông tin địa chỉ mà khách đăng ký.

Thời hạn thanh toán: Trường hợp, khách sử dụng dịch vụ COD, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán vào thời điểm bên bán giao hàng.

Ngừng thanh toán: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, khách hàng có quyền tạm ngừng thanh toán trong các trường hợp sau:

  • Có bằng chứng về việc bên bán không bán đúng sản phẩm yêu cầu.
  • Bên bán chậm trễ trong việc giao hàng mà không thông báo từ trước.

 

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0968.111.119 

Website: https://monamie.com.vn

Email: contact@monamie.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/MonAmieShop